ProRail

Voor ProRail (via 2ML en Proof) een website geïmplementeerd ten behoeve van interne communicatie. Op een slimme en leuke manier worden medewerkers via een quiz op de hoogte gebracht van de doelstellingen voor het komende jaar.

In 7 trajecten worden de medewerkers 'overhoord' over de informatie die zij op de kwartaalbijeenkomst gekregen hebben.

Doelstelling: interne de doelen communiceren welke de organisatie wil behalen én uitstralen.

Vormgeving en concept door Proof