PRINCE2

iAdvantage gebruikt PRINCE2 als methode voor haar projectmanagement. Deze bewezen methode is uitermate geschikt voor software-ontwikkeling alsook voor generiek projectmanagement.

PRINCE2 is ontwikkeld door de Britse semi-overheidsorganisatie Office of Government Commerce. Het bedrijfsleven alsook de Nederlandse overheid hebben PRINCE2 inmiddels ruimhartig omarmd.

iAdvantage ziet in dat niet alleen het eindresultaat telt maar ook de efficiënte weg er naar toe.

De 7 principes van PRINCE2
De 7 principes vormen de basis van PRINCE2. Ze vormen de maatstaf waarlangs een project gelegd kan worden om te kunnen vaststellen of het volgens PRINCE2 wordt gemanaged of niet.

 1. Voortdurende Business Rechtvaardiging
 2. Leren van Ervaringen
 3. Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden
 4. Managen per fase
 5. Manage by Exception
 6. Productgericht
 7. Aanpassen aan de projectomgeving

   

  06 - 22 675 924